Thanh toán

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website bất động sản tại BAONGUYENLAND.NET vui lòng thanh toán cho chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Ngân hàng Vietcombank

  • STK: 0451000354558
  • CTK: NGUYEN TRONG BAO
  • Chi nhánh: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Định Công

Ngân hàng Vietinbak:

  • STK: 711AB5871517
  • CTK: NGUYEN TRONG BAO
  • Chi nhánh: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội

Mọi thắc mắc liên quan đến thanh toán và dịch vụ kỹ thuật vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

  • Hotline: 0936.997.425
  • Gmail: ntbaobg@gmail.com
Hotline: 0936.997.425